uf-foretagande_1.jpg

Vad är ett UF-företag?

Ett Uf-företag drivs av ungdomar som går på gymnasiet mellan åldrarna 16 till 20 år. Företaget ska drivas, utvecklas och avvecklas under ett år. Ett UF-företag är momsbefriat och får inte ta lån för att starta upp företaget. Vill du läsa mer om vad ett UF-företag är så kan du läsa vidare här

Vad är organisationen Ung Företagsamhet?

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har dom utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar dom även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.